Chiangmai car rent

chiangmai-car-rent-12chiangmai-car-rent-10chiangmai-car-rent-7chiangmai-car9

chiangmai-car1chiangmai-car2chiangmai-car3chiangmai-car-rent-6

ในกรณีที่ต้องการจองรถล่วงหน้า กรุณาโทรแจ้ง คุณมงคล งานขยัน ตามเบอร์โทรศัพท์ 08-1881-1707 เพื่อสอบถามราคา และข้อมูล จากนั้นท่านสามารถโอนเงินค่ามัดจำมาที่

หลังจากโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งยอดเงินโอนและเวลาโอนของท่าน กลับไปยัง คุณมงคล งานขยัน เพื่อตรวจเช็คความถูกต้องด้วยครับ

พักผ่อนหย่อนใจที่ เขื่อนภูมิพล

สวัสดีครับ
หลังจากที่ทีมงาน “อ๋องทัวร์” ทำงานกันมาทั้งปีได้โอกาสดีในการไปพักผ่อน เพื่อจะกลับมาลุยงานและรับใช้ท่านผู้อ่านอีกครั้ง การไป พักผ่อนในครั้งนี้ทีมงานเลือกไปที่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งไม่ไกลมากนักจังหวัดเชียงใหม่ คุณมงคล และทีมงานออกเดินทางตอนเช้า ด้วยพาหนะคู่ใจอย่าง รถตู้ ที่ลูกค้าทุกท่านใช้บริการตลอดมา

embankment-1embankment-2embankment-3embankment-4

Read more »