พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ :

  • มีประสบการณ์ และ ทักษะในการขับรถตู้เป็นอย่างดี
  • มีความชำนาญในเส้นทางเป็นอย่างดี
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปลอดจากสิ่งเสพติด
  • อัธยาศัยดี รักงานบริการ
  • มีการวางแผนการเดินทางก่อนเสมอ เพื่อให้ไม่เสียเวลาในทำกิจกรรมของท่าน

“เรายึดหลัก สุภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย”

Chianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่าChianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่าChianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่าChianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่า

Chianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่าChianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่าChianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่าChianmai Car driver,เชียงใหม่รถเช่า,พนักงานขับรถเชียงใหม่รถเช่า

car_driver_13car_driver_14car_driver_15car_driver_16

car_driver_17car_driver_18car_driver_19car_driver_20

สำหรับคำแนะนำติชม การทำงานของพนักงานขับรถ หรือ ทีมงาน ลูกค้าทุกท่านที่เคยใช้บริการ หรือ ทั้งที่ไม่เคยใช้บริการสามารถแนะนำติดชม เพื่อให้ทีมงานปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านอย่างสูงสุด สามารถกรอกคำแนะนำติชมได้ที่เมนู “แนะนำติดชมบริการ”